Isuzu An Sương
Đại lý ủy quyền thứ 7 của Isuzu tại miền Nam đạt tiêu chuẩn 3S của Isuzu Việt Nam
Địa chỉ: 102 Phan Văn Hớn, Q12, TP. Hồ Chí MInh
Điện thoại: 0988383639
Bản đồ đường đi
Ô tô đang bán